Foto van het boek

Alles wat u moet weten over de migratiecrisis

Brexit, euroscepticisme, aanslagen, culturele angst voor de Islam… Europa beleeft roerige tijden. In Continent zonder grens betoogt staatssecretaris Theo Francken overtuigend dat onder meer de massale immigratie daarvoor verantwoordelijk is.

Lees meer
Foto van het boek

HOOFDSTUKKEN

Continent zonder grens ontleedt in vijf delen de Europese migratiecrisis van naaldje tot draadje.

Deel 1: De storm steekt op

Veel mensen reduceren het fenomeen van illegale migratie naar Europa tot vluchtelingenmigratie. Ten onrechte. In werkelijkheid gaat Europa gebukt onder een brede migratiecrisis waarvan de oorzaken veel verder en dieper reiken dan ons wordt voorgesteld in de media. In De Storm steekt op bespreken de auteurs de belangrijkste oorzaken van de migratiedruk op Europa. Dit alles met een kritische blik, die zich niet laat inperken door de wetten van de politieke correctheid.

Deel 2: Het Beloofde Continent

Migratiedruk op zich verklaart nog niet waarom Europa illegale immigratie zo passief ondergaat. Ergens onderweg is Europa cultureel en politiek ‘rijp’ geworden voor de migratiecrisis waarin het zich bevindt. In Het Beloofde Continent worden de twee belangrijkste redenen gefileerd waarom veel Europeanen geen been zien in illegale immigratie en sommigen die zelfs toejuichen: de typisch Europese schuldcultuur en de waanidee dat illegale migratie economisch nuttig en zelfs nodig is voor Europa.

Deel 3: De Geketende Democratie

De doorsnee Europese burger schreeuwt al jaren om het sluiten van de buitengrenzen. Toch blijven ze lek en de gevolgen daarvan zijn zichtbaar over heel Europa. In De geketende democratie krijgt de lezer een ontnuchterend verhaal voor de kiezen, namelijk dat van graduele beknotting van de manoeuvreerruimte van de Europese democratieën, tot op een punt dat geen van hen nog bij machte is zelf een antwoord te bieden op de migratiecrisis. Tegelijk kijkt Theo Francken openhartig terug op twee episodes die hem bijna zijn politieke kop kostten: de visum-kwestie en Soedan-gate.

Deel 4: Beschermen of Barsten

Het Europese onvermogen om illegale migratie tegen te gaan heeft geleid tot de eerste afsplitsing van de Europese Unie: de brexit. Indien het roer niet kordaat wordt omgegooid, dreigt voor Europa nog verdere desintegratie, eerst en vooral van de Schengenzone, maar ultiem ook van de Europese Unie. In Beschermen of Barsten wordt diep ingegaan op de brexit, maar ook op de vier Visegrad-landen, die de volgende splitsing van Europa kunnen inleiden indien de EU het roer niet omgooit.

Deel 5: Over een andere boeg

Veel Europeanen menen fatalistisch dat men illegale immigratie nu eenmaal niet “kan” tegen houden. Niets is minder waar. Het is wel degelijk mogelijk om migratie te controleren en zelfs aan te sturen in de gewenste richting, maar dat vereist een collectieve wil en bereidheid om politieke en institutionele taboes te doorbreken. In Over een andere boeg krijgt de lezer te zien hoe het elders wel anders kan en het ook in Europa anders moet. Succes is mogelijk, indien de Europese Unie haar historische complexen van zich afschudt en zelf het voortouw neemt, met een no-nonsense buitenlandpolitiek.

OVER DE AUTEURS

Theo Francken

Theo Francken (1978) is master in de pedagogische weten­­schappen (KULeuven). Hij is de Belgische staats­secretaris voor Asiel & Migratie en Administratieve Vereenvoudiging en burgemeester van Lubbeek. Hij werkt al bijna 20 jaar in de Wetstraat, zowel voor als achter de schermen, rond thema’s als migratie, integratie, onderwijs en werk. In 2011 publiceerde hij het boek Land zonder grens over het Belgische migratiebeleid.

Joren Vermeersch

Joren Vermeersch (1981) is master in de rechten met post-masters internationaal en Europees recht (UGent, Coimbra, Wroclaw) en master in de geschiedenis (Ugent, winnaar André De Schaepdrijverprijs). Hij werkte als attaché bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en als fractiemedewerker in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en is vandaag speechschrijver op het kabinet van Theo Francken en columnist op opiniesite Doorbraak.be.

Interesse in
Continent zonder grens?

Bestel hier het boek. Bent u lid van de N-VA? Dan vindt u in het Nieuw-Vlaams Magazine van september 2018 uw kortingscode terug.